Belépés

PROIECTE POR 2014-2020

Despre proiect

TITLUL PROIECTULUI: “ÎMBUNĂTĂȚIREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A COMPANIEI NO PARDON SRL PRIN REALIZAREA UNEI UNITĂȚI HOTELIERE ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR OFERITE”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și SC NO PARDON SRL, în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr.4153/24.04.2019, cod SMIS 2014+: 114396, pentru proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A COMPANIEI NO PARDON SRL PRIN REALIZAREA UNEI UNITĂȚI HOTELIERE ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR OFERITE”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Operatiunea – Îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în IMMuri, în sectoarele competitive identificate în SNC, Schema de ajutor de stat – Schema de ajutor de minimis pentru îmbunatatirea competitivitatii economice
prin cresterea productivitatii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2.A.

Denumirea beneficiarului: SC NO PARDON SRL

Scopul proiectului este consolidarea competitivității firmei NO PARDON SRL, prin diversificarea serviciilor oferite.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Dezvoltarea serviciilor de primire turistica a firmei, prin realizarea si punerea în functiune a unei unitati hoteliere, într-un termen de 36 luni de la obtinerea finantarii (semnarea contractului de finantare nerambursabila.
 2. Valorificarea unor servicii turistice în primul an de functionare al noii unitati hoteliere. Imediat dupa realizarea capacitatii de cazare (unele activitati se vor derula în paralel cu realizarea constructiei), solicitantul va pune în aplicare o strategie de marketing si de vânzari.
 3. Asigurarea serviciilor de cazare la cel ai înalt nivel din Municipiul Satu Mare realizat prin introducerea unui Sistem de Management al Calitatii certificat conform standardului SR EN ISO 9001 – 2015.

Rezultate asteptate:

 1. Un hotel de 3 stele realizat, certificat si pus în functiune.
  • În urma implementarii proiectului societatea va avea o unitate hoteliera dotata, cetificata de Ministerul Turismului si va avea resursa umana necesara functionarii.
  • Suprafata desfasurata totala a cladirii finale (hotel si restaurant) va fi de 1350 mp.
  • Capacitatea de cazare a hotelului va fi de 30 persoane, într-un numar total de 15 camere. În cadrul proiectului se va realiza si echiparea/ dotarea hotelului
  • Se va încheia contract de munca cu 2 noi angajati, care vor contribui la buna derulare a activitatii turistice
 2. În urma implementării proiectului, societatea va fi promovată prin următoarele instrumente:
  • anunturi de presa (2 bucati),
  • articole ON-LINE gratuite (min. 4 bucati – pe durata proiectului, respectiv saptamânal dupa finalizarea lui.)
  • autocolante (50 bucati),
  • flyere (100 bucati – realizate si distribuite în timpul implementarii proiectului, respectiv zilnic 50 buc dupa finalizare)
  • panou de promovare (1 bucata)
  • pagina web (1)
  • participare la un târg international de turism (O participare în timpul derularii proiectului, participare bianuala dupa implementare)
  • existenta a unor conturi active pe cel puţin 5 pagini de specialitate: www.booking.com, www.vola.ro, www.esky.ro, www.torneo.ro, www.rezervahotelonlie.ro, www.rezervaricamerehotel.com, etc.
 3. Existenta si functionarea unui sistem de managment al calitatii.
  Sistemul elaborat cu implicarea tuturor angajatilor si functional datorita angajamentului conducerii, va fi certificat în urma unui audit independent, asigurîndu-se astfel functionarea hotelului la un nivel calitativ constant, predictibil si trasabil.
 4. Hotelul va fi dotat cu urmatoarele ACTIVE CORPORALE: (conform Planului de Afacere, cap.2 INVESTITIA)
  1. Sistem fotovoltaic (1 buc)
  2. Sistem Pompa de Caldura Aer- Apa (1 buc)
  3. Sistem bucatarie (1 buc)
  4. Mobilier camere hol (15 buc)
  5. Mobilier receptie (1 buc)
  6. Televizoare camere hotel (15 buc)
  7. Elevator transport persoane cu handicap (1 buc)
 5. Hotelul va fi dotat cu urmatoarele ACTIVE NECORPORALE: (conform Planului de Afacere, cap.2 INVESTITIA)
  1. Sistem informatic personalizat gestiune hotel (1 buc)
  2. Licenta Sistem de Operare Profesional (2 buc)
  3. Licenta software birou (editare, calculare, prezentari, etc.) (2 buc)
  4. Licenta Antivirus (1 buc)

 

Proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A COMPANIEI NO PARDON SRL PRIN REALIZAREA UNEI UNITĂȚI HOTELIERE ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR OFERITE”  are o valoare totală de 5,530,975.44 lei, din care:

3,325,690.99 lei, reprezinta valoarea totala eligibila a proiectului
2,080,896.46 lei reprezintăvaloarea totala a contributiei publice
1,768,762.00 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din surse FEDR
312,134.46 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
1,244,794.53 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului
Data de începere a perioadei de implementare :01.11.2016, data contract: 24.04.2019 (data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 4153)
Perioada de implementare a proiectului se întinde până la data de 30.11.2021 , cuprinzând 61 de luni, perioadă ce include și desfășurarea activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați   www.fonduri-ue.ro si Programul Operational Regional 2014-2020 – www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro